airPUF Jaunumi & Aktualitātes, Likumdošana

Elektroniskā cigarete ir drošāka par parasto, ziņo RPP

Nesen BENA (Beztabakas Nozares asociācija – eCigarešu asociācija), kuras viens no dibinātājiem ir SIA AIR SMOKE, saņēma patīkamu ziņu no Rīgas Pašvaldības Policijas (turpmāk – RPP). Tā ziņo, ka salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem ir samazinājies smēķētāju skaits neatļautās vietās. 2013. gadā pārkāpēju skaits sasniedza 440, bet 2014. gadā skaits samazinājās līdz 114.

Samazinājies arī ugunsgrēku skaits, kas izceļās no neuzmanīgas tabakas cigarešu lietošanas – parasti smēķētājam aizmiegot ar degošu cigareti rokā. Atšķirībā no tabakas cigaretēm, elektroniskajā cigaretē nav degšanas procesa, tādējādi elektroniskā cigarete ugunsdrošības ziņā ir daudz drošāka.

AirSmoke, cienot RPP lūgumu, elektroniskās cigaretes pārdod tikai personām, kas ir sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu.

Par elektroniskajām cigaretēm

Rīgas pašvaldības policija saskaņā ar likuma „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” 14.2 pantu kontrolē smēķēšanas aizliegumu un ierobežojumu ievērošanu. Veicot šos pienākumus, RPP saskaras ar dažāda veida situācijām un cilvēku sūdzībām. RPP statistisko datu apkopojums norādīts vēstules beigu daļā. Atsaucoties Jūsu lūgumam, RPP savas kompetences ietvaros salīdzina tradicionālo un elektronisko cigarešu apdraudējumu un ietekmi uz sabiedrību, neskarot veselības problēmas.

Apkārtējo miera traucēšana, trokšņošana.

Ar smēķēšanas ierobežojuma ieviešanu publiskās ēkās, būvēs un telpās, pie RPP bieži vēršas iedzīvotāji, kuriem traucē kafejnīcu un citu sabiedriskās ēdināšanas, izklaides vietu apmeklētāji. RPP atbalsta smēķēšanas aizliegumu, uzskatot to par pamatotu, tomēr aizliegums neveicināja masveida smēķēšanas atmešanu. Cilvēki, kuri agrāk, uzturoties kafejnīcās, smēķēja, tagad spiesti pamest kafejnīcas (kluba, bāra u.tml.) telpas un doties smēķēt ārpus tām. Rezultātā – pie minēto vietu ieejas bieži pulcējas iereibušu cilvēku kompānijas, ar savu skaļo uzvedību traucējot apkārtējo māju un viesnīcu iedzīvotājiem. RPP uzskata, ka elektroniskās cigaretes varētu mazināt apkārtējiem traucējošo smēķētāju trokšņaino uzvedību, jo elektronisko cigarešu lietošanas rezultātā neizdalās dūmi, kas varētu traucēt citām publiskās ēkās, būvēs vai telpās esošajām personām, nepulcējot smēķētājus uz ielas.

Tabakas dūmi.

RPP regulāri saņem iedzīvotāju sūdzības par kaimiņu smēķēšanu balkonos, lodžijās vai pie dzīvokļu logiem, kā rezultātā, cigarešu dūmi nonāk apkārtējo dzīvokļu telpās – astmas slimniekiem tie var izsaukt pat slimības saasinājumu.  Aizliegumu šādai darbībai ir grūti noteikt, jo tas skar gan personas tiesības brīvi lietot savu īpašumu, kā arī policijai būtu problemātiski identificēt lietotāju un iekļūt privātīpašumā.  Elektronisko cigarešu lietošanas rezultātā, šādas sūdzības netiktu izvirzītas.

Apkārtnes piesārņošana.

Tabakas cigarešu smēķēšanas rezultātā neizbēgami  tiek radīti arī atkritumi – pelni un izsmēķi. Bieži vien cilvēki neizmet izsmēķus atkritumu urnā, tādējādi piesārņojot vidi. Regulāri tiek saņemtas sūdzības no daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem par to, ka augšējo stāvu  kaimiņi ar cigarešu pelniem un izsmēķiem piesārņo ne tikai balkonus, bet vasarā arī iekštelpas, ja logi bijuši atvērti. Elektronisko cigarešu lietošana šādas problēmas neradītu.

Pieejamība bērniem.

Izvērtējot iespējamo elektronisko cigarešu lietošanas izplatību nepilngadīgu personu vidū, jāsecina, ka  salīdzinot ar tabakas cigaretēm, tā nevarētu kļūt tik izplatīta, jo pašas ierīces ir dārgākas nekā tabakas cigaretes (uzpildāmas ierīces sākumcena ap 50 Euro). Ja valstī jauniešiem tiks noteikti ierobežojumi ne tikai iegādāties elektroniskās cigaretes un to šķidrumus, bet arī paredzēs smēķēšanas rīku konfiskāciju, kā arī valstī neatļaus izplatīt (izņemot, tikai ierobežotās vietās) vienreizējās elektroniskās cigaretes, tad bērnus no tām varēs pasargāt.

Ugunsdrošība.

Vispārzināms ir fakts, ka izplatītākais ugunsgrēku izcelšanās iemesls sadzīvē ir neuzmanīga tabakas cigarešu lietošana – parasti smēķētājam aizmiegot ar degošu cigareti rokā. Nereti bojā aiziet ne tikai pats smēķētājs, bet no ugunsnelaimes cieš arī kaimiņi. Atšķirībā no tabakas cigaretēm, elektroniskajā cigaretē nav degšanas procesa, tādējādi elektroniskā cigarete ugunsdrošības ziņā ir daudz drošāka. Protams, jāņem vērā, ka ierīces sastāv no vairakkārt lietojama akumulatora, kura bojājuma gadījumā var pastāvēt aizdegšanās risks, bet šādi gadījumi ir reti, arī mobilo telefonu akumulatoriem mēdz būt šāda problēma, bet tas nav kļuvis par iemeslu mobilo tālruņu lietošanas aizliegumam.

Ņemot vērā augstākminēto, RPP uzskata, ka elektroniskās cigaretes nebūtu aizliedzamas, tomēr ir nepieciešams regulējums to apritei, izslēdzot iegādes tiesības nepilngadīgām personām, noteikt skaidras tehnisko parametru un kvalitātes prasības. Jāatzīmē, ka elektronisko cigarešu aprite un atbilstība standartiem ir vieglāk kontrolējama. Sabiedrības drošības un miera apdraudējumu ziņā, elektroniskās cigaretes būtu rekomendējamas tradicionālo tabakas cigarešu vietā.

Rīgas Pašvaldības Policija par e-cigaretēm