Akcīzes nodokļa aprēķināšana e-šķidrumam!

Sākot ar 2016.gada 1. jūliju, e-šķidrumiem, DIY koncentrātiem, e-šķidrumu bāzēm, kā arī e-šķidrumu tukšajām pudelītēm tiks piemērots Akcīzes nodoklis, kura lielums būs atkarīgs no e-šķidruma tilpuma, kā arī nikotīna daudzuma tajā.

Lai Jums būtu vieglāk orientēties, šajā, ne visai vieglajā, Akcīzes nodokļa aprēķināšanas kārtībā, esam Jums sagatavojuši nelielu palīgu – kalkulatoru, kurā ievadot sava vēlamā e-šķidruma parametrus (tilpumu un nikotīna daudzumu) variet redzēt, cik turpmāk būs Akcīzes nodoklis par šo e-šķidrumu, kā arī citiem e-šķidrumiem!

Akcīzes nodokļa e-šķidruma kalkulators

N.B! Lai neveicinātu jaunu kontrabandas veidu – e-cigarešu šķidrumu kontrabanda, aicinām Jūs iegādāties e-šķidrumus pie mazumtirgotājiem, kuri godprātīgi maksā visus valstī noteiktos nodokļus!

Izmaiņas AirSmoke Klientu Kartes darbībā!!!

Paziņojums par izmaiņām AirSmoke Klientu Kartes darbībā!!!

1. Sakarā ar Veselības Ministrijas izstrādāto likumu par e-cigaretēm un šķidrumiem, mūsu preces un komercdarbības ir pielīdzināta tabakas izstrādājumu tirdzniecībai, kādēļ, sākot ar 20.05.2016. mēs nedrīkstam piešķirt atlaides un veikt citas jebkāda veida akcijas, savukārt pirkumi ar Klientu Karti var tikt reģistrēti esošajā kārtībā. Mēs turpināsim darbu ar valsts iestādēm, lai atrastu pieņemamu risinājumu šai situācijai. Iesakām izmantot aktīvās atlaides un akcijas līdz 20.05.2016!
2. Sākot ar 01.07.2016. e-šķidrumiem būs aprēķināts individuāls akcīzes nodoklis, atkarība no nikotīna daudzuma un e-šķidruma apjoma, kas ietekmēs arī gala pārdošanas cenas. Iesakām izmantot iespēju un papildināt krājumus jau tagad!!! Akcīze veidojas šādi: 0,01 Eur par 1ml jebkura e-šķidruma + 0,05 Eur par mg nikotīna x ml.
Piemērs:
10ml, 0mg nikotīna e-šķidruma cena šobrīd – 4,49, ar Akcīzi – 4,59 Eur.
10ml, 20 mg nikotīna saturošs e-šķidruma cena šobrīd – 4,49, ar Akcīzi – 5,59 Eur.

AirSmoke Drauga karte

Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums (Nr.474/Lp12)
1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi termini: 24) reklāma — jebkurā veidā izplatīta komerciāla komunikācija (piemēram, iespieddarbi, plakāti, uzlīmes, reklāmas attēli uz sienām, radioraidījumi un televīzijas raidījumi, klipi, kinofilmas un videofilmas), kā arī darbība, kuras mērķis ir tieši vai netieši veicināt tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu vai uzpildes flakonu pirkšanu vai patēriņu, tajā skaitā izstrādājumu izvietošana tirdzniecības vietās, izmantojot dažādus patēriņu veicinošus efektus [piemēram, vārdus (saukļus), formas, attēlus, krāsas, gaismas un skaņas efektus];
8.pants.
(2) Tabakas izstrādājumus, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus aizliegts pārdot un iegādāties ar distances līguma palīdzību, tajā skaitā ārpus Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts teritorijas.
(3) Tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertnes aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties.
(4) Personai vecumā no 18 līdz 25 gadiem, iegādājoties tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektronisko smēķēšanas ierīci vai elektroniskās smēķēšanas ierīces uzpildes tvertni, ir pienākums uzrādīt mazumtirgotājam personu apliecinošu dokumentu neatkarīgi no tā, vai mazumtirgotājs to ir pieprasījis.

9.pants.
Aizliegts:
2) reklāmas nolūkos izplatīt tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertnes bez maksas.

Elektroniskā cigarete ir drošāka par parasto, ziņo RPP

Nesen BENA (Beztabakas Nozares asociācija – eCigarešu asociācija), kuras viens no dibinātājiem ir SIA AIR SMOKE, saņēma patīkamu ziņu no Rīgas Pašvaldības Policijas (turpmāk – RPP). Tā ziņo, ka salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem ir samazinājies smēķētāju skaits neatļautās vietās. 2013. gadā pārkāpēju skaits sasniedza 440, bet 2014. gadā skaits samazinājās līdz 114.

Samazinājies arī ugunsgrēku skaits, kas izceļās no neuzmanīgas tabakas cigarešu lietošanas – parasti smēķētājam aizmiegot ar degošu cigareti rokā. Atšķirībā no tabakas cigaretēm, elektroniskajā cigaretē nav degšanas procesa, tādējādi elektroniskā cigarete ugunsdrošības ziņā ir daudz drošāka.

AirSmoke, cienot RPP lūgumu, elektroniskās cigaretes pārdod tikai personām, kas ir sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu.

Par elektroniskajām cigaretēm

Rīgas pašvaldības policija saskaņā ar likuma „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” 14.2 pantu kontrolē smēķēšanas aizliegumu un ierobežojumu ievērošanu. Veicot šos pienākumus, RPP saskaras ar dažāda veida situācijām un cilvēku sūdzībām. RPP statistisko datu apkopojums norādīts vēstules beigu daļā. Atsaucoties Jūsu lūgumam, RPP savas kompetences ietvaros salīdzina tradicionālo un elektronisko cigarešu apdraudējumu un ietekmi uz sabiedrību, neskarot veselības problēmas.

Apkārtējo miera traucēšana, trokšņošana.

Ar smēķēšanas ierobežojuma ieviešanu publiskās ēkās, būvēs un telpās, pie RPP bieži vēršas iedzīvotāji, kuriem traucē kafejnīcu un citu sabiedriskās ēdināšanas, izklaides vietu apmeklētāji. RPP atbalsta smēķēšanas aizliegumu, uzskatot to par pamatotu, tomēr aizliegums neveicināja masveida smēķēšanas atmešanu. Cilvēki, kuri agrāk, uzturoties kafejnīcās, smēķēja, tagad spiesti pamest kafejnīcas (kluba, bāra u.tml.) telpas un doties smēķēt ārpus tām. Rezultātā – pie minēto vietu ieejas bieži pulcējas iereibušu cilvēku kompānijas, ar savu skaļo uzvedību traucējot apkārtējo māju un viesnīcu iedzīvotājiem. RPP uzskata, ka elektroniskās cigaretes varētu mazināt apkārtējiem traucējošo smēķētāju trokšņaino uzvedību, jo elektronisko cigarešu lietošanas rezultātā neizdalās dūmi, kas varētu traucēt citām publiskās ēkās, būvēs vai telpās esošajām personām, nepulcējot smēķētājus uz ielas.

Tabakas dūmi.

RPP regulāri saņem iedzīvotāju sūdzības par kaimiņu smēķēšanu balkonos, lodžijās vai pie dzīvokļu logiem, kā rezultātā, cigarešu dūmi nonāk apkārtējo dzīvokļu telpās – astmas slimniekiem tie var izsaukt pat slimības saasinājumu.  Aizliegumu šādai darbībai ir grūti noteikt, jo tas skar gan personas tiesības brīvi lietot savu īpašumu, kā arī policijai būtu problemātiski identificēt lietotāju un iekļūt privātīpašumā.  Elektronisko cigarešu lietošanas rezultātā, šādas sūdzības netiktu izvirzītas.

Apkārtnes piesārņošana.

Tabakas cigarešu smēķēšanas rezultātā neizbēgami  tiek radīti arī atkritumi – pelni un izsmēķi. Bieži vien cilvēki neizmet izsmēķus atkritumu urnā, tādējādi piesārņojot vidi. Regulāri tiek saņemtas sūdzības no daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem par to, ka augšējo stāvu  kaimiņi ar cigarešu pelniem un izsmēķiem piesārņo ne tikai balkonus, bet vasarā arī iekštelpas, ja logi bijuši atvērti. Elektronisko cigarešu lietošana šādas problēmas neradītu.

Pieejamība bērniem.

Izvērtējot iespējamo elektronisko cigarešu lietošanas izplatību nepilngadīgu personu vidū, jāsecina, ka  salīdzinot ar tabakas cigaretēm, tā nevarētu kļūt tik izplatīta, jo pašas ierīces ir dārgākas nekā tabakas cigaretes (uzpildāmas ierīces sākumcena ap 50 Euro). Ja valstī jauniešiem tiks noteikti ierobežojumi ne tikai iegādāties elektroniskās cigaretes un to šķidrumus, bet arī paredzēs smēķēšanas rīku konfiskāciju, kā arī valstī neatļaus izplatīt (izņemot, tikai ierobežotās vietās) vienreizējās elektroniskās cigaretes, tad bērnus no tām varēs pasargāt.

Ugunsdrošība.

Vispārzināms ir fakts, ka izplatītākais ugunsgrēku izcelšanās iemesls sadzīvē ir neuzmanīga tabakas cigarešu lietošana – parasti smēķētājam aizmiegot ar degošu cigareti rokā. Nereti bojā aiziet ne tikai pats smēķētājs, bet no ugunsnelaimes cieš arī kaimiņi. Atšķirībā no tabakas cigaretēm, elektroniskajā cigaretē nav degšanas procesa, tādējādi elektroniskā cigarete ugunsdrošības ziņā ir daudz drošāka. Protams, jāņem vērā, ka ierīces sastāv no vairakkārt lietojama akumulatora, kura bojājuma gadījumā var pastāvēt aizdegšanās risks, bet šādi gadījumi ir reti, arī mobilo telefonu akumulatoriem mēdz būt šāda problēma, bet tas nav kļuvis par iemeslu mobilo tālruņu lietošanas aizliegumam.

Ņemot vērā augstākminēto, RPP uzskata, ka elektroniskās cigaretes nebūtu aizliedzamas, tomēr ir nepieciešams regulējums to apritei, izslēdzot iegādes tiesības nepilngadīgām personām, noteikt skaidras tehnisko parametru un kvalitātes prasības. Jāatzīmē, ka elektronisko cigarešu aprite un atbilstība standartiem ir vieglāk kontrolējama. Sabiedrības drošības un miera apdraudējumu ziņā, elektroniskās cigaretes būtu rekomendējamas tradicionālo tabakas cigarešu vietā.

Rīgas Pašvaldības Policija par e-cigaretēm

E-cigaretes Šveicē – sabiedriskajā transportā veipot aizliegts

Šveicē, sākot no 15.decembra, būs aizliegta elektronisko cigarešu izmantošana sabiedriskajā transportā, vēsta portāls „France24”.

E-cigaretes Šveicē nav atļautas tirdzniecībai, taču tās nav aizliegts valstī ievest. Par e-cigaretes smēķēšanu sabiedriskajā transportā draudēs 25 Šveices franku (14,3 latu) liels naudassods.

Iniciatīvas autori ir Šveices nacionālās tranzīta asociācijas pārstāvji.

Elektroniskā cigarete ir elektroniska, ar bateriju darbināma ierīce, kas pēc izskata atgādina parastu cigareti, bet sastāv no nelielas nikotīna tvertnes un sensora, kas tad, kad smēķētājs ievelk “dūmu” izsmidzina nelielu nikotīna devu gaisā.

Tādējādi, smēķētājs ieelpo ar nikotīnu bagātinātu gaisu, līdzīgi kā smēķējot tabakas izstrādājumus, taču bez dūmiem. Šī iemesla dēļ tās tiek uzskatītas par veselīgākām, nekā parastās cigaretes, jo to “dūmos” nav vairuma kaitīgo vielu, kas rodas, degot tabakai parastajās cigaretēs.

Latvijā nav noteikti ierobežojumi elektronisko cigarešu realizācijai, reklāmai, lietošanai, kā arī nav aizlieguma elektroniskās cigaretes pārdot nepilngadīgām personām un nav noteikta administratīvā atbildība par tirdzniecības noteikumu neievērošanu.

Atgadinām, ka AirSmoke Latvija aizliedz elektronisko cigarešu lietošanu nepilngādīgiem, sievietēm stāvoklī, cilvēkiem ar sirdsdarbības problēmām, nesmeķētājiem.

Avoti:
france24
delfi.lv

Latvijā grib aizliegt elektronisko cigarešu tirdzniecību

Veselības ministrija iecerējusi aizliegt elektronisko cigarešu tirdzniecību Latvijā un arī uz elektroniskajām cigaretēm attiecināt smēķēšanas ierobežojumus, portālu “Delfi” informēja Veselības ministrija.

Ceturtdien, 21.novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izskatīti grozījumi likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”, paredzot aizliegt realizēt elektronisko smēķēšanas ierīces un elektroniskās smēķēšanas ierīces šķidrumu. Līdz ar to tiktu aizliegta elektronisko cigarešu tirdzniecība.

Grozījumi likumā paredz precizēt smēķēšanas definīciju, attiecinot šo procesu arī uz elektronisko smēķēšanas ierīču lietošanu.

Save lives with the switch to e-cigarettes

Ņemot vērā, ka likumprojekts neparedz aizliegt elektronisko smēķēšanas ierīču lietošanu, šāds definīcijas papildinājums ļaus noteikt tādus pašus lietošanas ierobežojumus publiskās vietās kā tabakas izstrādājumiem, lai nepiesaistītu nepilngadīgo uzmanību un neradītu iespaidu, ka elektronisko smēķēšanas ierīču lietošana ir veselībai nekaitīga.

Veselības ministrija norāda, ka, ņemot vērā, ka elektronisko smēķēšanas ierīču lietošanas laikā nenotiek tabakas dedzināšanas process, patērētāji maldīgi uzskata šo ierīču lietošanu par drošu alternatīvu tabakas smēķēšanai. Tāpat elektroniskās smēķēšanas ierīces var radīt atkarības risku tiem, kuri nelieto tradicionālos tabakas izstrādājumus.

Šobrīd elektroniskās smēķēšanas ierīces nav atzītas par drošām lietošanai. Trūkst arī uz pierādījumiem balstīta informācija par sastāvdaļām un to emisijām un ilgtermiņa lietošanas ietekmi uz veselību. Bažas rada veiktajos testos atklātas toksiskas un kancerogēnas vielas, kā arī metālu savienojumi, kas ilgtermiņā uzkrājoties plaušās var apdraudēt patērētāju veselību. Ņemot vērā šos faktus, Pasaules Veselības organizācija rekomendē atbildīgās institūcijas stingri aicināt iedzīvotājus nelietot šos produktus.

Avots: delfi.lv

Elektroniskās cigaretes lietošana = tabakas smēķēšana?

Smēķēšanas definīciju var papildināt ar elektroniskās cigaretes lietošanu

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija šodien atbalstīja priekšlikumu, kas paredz par smēķēšanu noteikt arī elektroniskās cigaretes lietošanu.

Deputāta Romualda Ražuka priekšlikums, kura autors ir Latvijas Ārstu biedrība, paredz papildināt smēķēšanas definīciju, nosakot, ka smēķēšana ir arī process, kad tiek lietota elektroniskā cigarete tādā veidā, ka no elektroniskās cigaretes izdalās vielas, kuras var ieelpot.

Patlaban likums nosaka, ka smēķēšana ir process, kura laikā notiek tabakas izstrādājuma vai augu smēķēšanas produkta apzināta aizdedzināšana un lietošana tādā veidā, ka tos var ieelpot, un kura rezultātā izdalās dūmi.

LĀB prezidents Pēteris Apinis skaidroja, ka patlaban cilvēkiem izveidojies priekšstats, ka elektroniskās cigaretes varētu būt mazāk kaitīgas, bet īstenībā tās arī atstāj negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību. Arī bērniem rodas iespaids, ka elektroniskās cigaretes ir mazāk kaitīgas, piebilda LĀB prezidents, uzsverot, ka nepieciešams precīzi definēt regulējumu attiecībā uz elektroniskajām cigaretēm.

Savukārt Latvijas Tirgotāju asociācijas juriskonsults Austris Kalniņš norādīja, ka šāds priekšlikums ir pārsteidzīgs, jo paredzēts izveidot valdības darba grupu, kas pētīs šo jautājumu.

Tikmēr deputāte Elīna Siliņa vaicāja, vai likumā nebūtu jādefinē pasīvā smēķēšana. Apinis šādu ierosinājumu vērtēja ļoti pozitīvi un solīja piedāvāt komisijai konkrētu priekšlikuma redakciju.

Kopumā grozījumiem likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” uz otro lasījumi ir iesniegti 30 priekšlikumi, daļa no kuriem arī paredz palielināt vecumu, no kura drīkst iegādāties tabakas izstrādājumus. Daļu no ierosinājumiem iesniegusi arī LĀB, kurai nav priekšlikumu iesniegšanas tiesībām, tāpēc deputāti dažus no tiem iesniedza arī savā vārdā.

Komisija šodien izskatīja tikai daļu no šiem priekšlikumiem un šo darbu turpinās turpmākajās sēdēs. Komisijas deputāti šodien arī vienojās lūgt Ekonomikas ministriju (EM), Finanšu ministriju (FM), Iekšlietu ministriju (IeM), kā arī Veselības ministriju (VM) sniegt atzinumus par priekšlikumiem, kas paredz stingrāk ierobežot tabakas izstrādājumu pārdošanu.

Kā ziņots, šis likumprojekts paredz aizliegt smēķēt uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkoniem, lodžijām, kāpņu telpās, gaiteņos un citās koplietošanas telpās, kā arī uz publisko ēku vai būvju balkoniem un lodžijām un tuvāk par desmit metriem no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un publisko ēku vai būvju ieejām, ārējām kāpnēm vai lieveņiem.

Avots: LETA