Akcīzes nodokļa aprēķināšana e-šķidrumam!

Sākot ar 2016.gada 1. jūliju, e-šķidrumiem, DIY koncentrātiem, e-šķidrumu bāzēm, kā arī e-šķidrumu tukšajām pudelītēm tiks piemērots Akcīzes nodoklis, kura lielums būs atkarīgs no e-šķidruma tilpuma, kā arī nikotīna daudzuma tajā.

Lai Jums būtu vieglāk orientēties, šajā, ne visai vieglajā, Akcīzes nodokļa aprēķināšanas kārtībā, esam Jums sagatavojuši nelielu palīgu – kalkulatoru, kurā ievadot sava vēlamā e-šķidruma parametrus (tilpumu un nikotīna daudzumu) variet redzēt, cik turpmāk būs Akcīzes nodoklis par šo e-šķidrumu, kā arī citiem e-šķidrumiem!

Akcīzes nodokļa e-šķidruma kalkulators

N.B! Lai neveicinātu jaunu kontrabandas veidu – e-cigarešu šķidrumu kontrabanda, aicinām Jūs iegādāties e-šķidrumus pie mazumtirgotājiem, kuri godprātīgi maksā visus valstī noteiktos nodokļus!

E-cigaretes drošība un problemātika

Arvien sāpīgāka tēma lielai daļai sabiedrības, bet mums nepatīk, ka pie konkrētajiem gadījumiem nav precizēti e-cigarešu modeļi, kas ļautu konkrētāk identificēt bīstamos ražojumus vai atklāt sīkākas detaļas. Diemžēl, negatīvā publicitāte nodara lielu kaitējumu nozarei, bet pretargumentus neviens neprasa un pat nevēlas noskaidrot.

Visdrīzāk, ka rakstā minētās defektīvās e-cigaretes ir bijušas tā saucamie kloni, lēti pakaļdarinājumi, kuros par drošību nerūpējas vai arī mehāniskie modi, kurus lietojot, to lietotāji paši apzinās, kādas var būt sekas nekontrolētai baterijas izlādei.

Par mūsu piedāvātajām precēm esam pārliecināti, jo visas mūsu e-cigaretes ir aprīkotas ar aizsargčipiem, kas neļauj nonākt līdz sprāgšanai. Mūsu gandrīz septiņus gadus ilgajā darbības laikā, šāds gadījums nav bijis, jo ir bijušas šīs te aizsargsistēmas, kas novērš sāpīgus iznākumus! Mūsu produkcijas baterijas ir aprīkotas arī ar dažādām citām aizsargfunkcijām, kas neļauj tām darboties, ja tās ir pārkarsušas, tiek lietotas pārāk ilgi utt.

Aicinām iegādāties zināmu e-cigarešu ražotāju produkciju un tikai no ražotāju atzītiem izplatītājiem, kā arī pārliecināties par preces autentiskumu pirms tās iegādes, jo e-cigaretes drošība ir tiešām svarīga!

Lai līdz galam saprastu par ko uztraucamies, iesakām iepazīties ar zemāk pieejamo rakstu.

Nikotīns ar dinamīta garšu! Kāpēc Elektroniskās cigaretes sprāgst rokās? (krievu valodā)

Izmaiņas AirSmoke Klientu Kartes darbībā!!!

Paziņojums par izmaiņām AirSmoke Klientu Kartes darbībā!!!

1. Sakarā ar Veselības Ministrijas izstrādāto likumu par e-cigaretēm un šķidrumiem, mūsu preces un komercdarbības ir pielīdzināta tabakas izstrādājumu tirdzniecībai, kādēļ, sākot ar 20.05.2016. mēs nedrīkstam piešķirt atlaides un veikt citas jebkāda veida akcijas, savukārt pirkumi ar Klientu Karti var tikt reģistrēti esošajā kārtībā. Mēs turpināsim darbu ar valsts iestādēm, lai atrastu pieņemamu risinājumu šai situācijai. Iesakām izmantot aktīvās atlaides un akcijas līdz 20.05.2016!
2. Sākot ar 01.07.2016. e-šķidrumiem būs aprēķināts individuāls akcīzes nodoklis, atkarība no nikotīna daudzuma un e-šķidruma apjoma, kas ietekmēs arī gala pārdošanas cenas. Iesakām izmantot iespēju un papildināt krājumus jau tagad!!! Akcīze veidojas šādi: 0,01 Eur par 1ml jebkura e-šķidruma + 0,05 Eur par mg nikotīna x ml.
Piemērs:
10ml, 0mg nikotīna e-šķidruma cena šobrīd – 4,49, ar Akcīzi – 4,59 Eur.
10ml, 20 mg nikotīna saturošs e-šķidruma cena šobrīd – 4,49, ar Akcīzi – 5,59 Eur.

AirSmoke Drauga karte

Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums (Nr.474/Lp12)
1.pants. Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi termini: 24) reklāma — jebkurā veidā izplatīta komerciāla komunikācija (piemēram, iespieddarbi, plakāti, uzlīmes, reklāmas attēli uz sienām, radioraidījumi un televīzijas raidījumi, klipi, kinofilmas un videofilmas), kā arī darbība, kuras mērķis ir tieši vai netieši veicināt tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu vai uzpildes flakonu pirkšanu vai patēriņu, tajā skaitā izstrādājumu izvietošana tirdzniecības vietās, izmantojot dažādus patēriņu veicinošus efektus [piemēram, vārdus (saukļus), formas, attēlus, krāsas, gaismas un skaņas efektus];
8.pants.
(2) Tabakas izstrādājumus, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus aizliegts pārdot un iegādāties ar distances līguma palīdzību, tajā skaitā ārpus Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts teritorijas.
(3) Tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertnes aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties.
(4) Personai vecumā no 18 līdz 25 gadiem, iegādājoties tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektronisko smēķēšanas ierīci vai elektroniskās smēķēšanas ierīces uzpildes tvertni, ir pienākums uzrādīt mazumtirgotājam personu apliecinošu dokumentu neatkarīgi no tā, vai mazumtirgotājs to ir pieprasījis.

9.pants.
Aizliegts:
2) reklāmas nolūkos izplatīt tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertnes bez maksas.

Nekontrolēta e-cigarešu tirdzniecība nepilngadīgajiem ASV satrauc gan vecākus, gan jauniešus.

Pārsteidzoši secinājumi sagaidīja Mičiganas Universitātes pētniekus, kad viņi apkopoja rezultātus nesen veiktajai MOTT Nacionālajai aptaujai Bērnu Slimnīcā Mičiganā, kura bija veltīta e-cigarešu tēmai. Gan vecāki, gan bērni un jaunieši uzskata, ka elektronisko cigarešu tirdzniecībai un lietošanai būtu jānosaka stingrāki ierobežojumi. Tikai Mičiganas un Pensilvānijas štatos, ASV, šobrīd nav noteikti tirdzniecības ierobežojumi nepilngadīgām personām, lai gan citi štati tos jau ir noteikuši. Iespējams, tāpēc gan vecāku, gan bērnu un jauniešu viedoklis šajā jautājumā sakrīt. Veiktajā aptaujā, pirmoreiz kā atsevišķa dalībnieku grupa tika izdalīti 13-18 gadus veci bērni un jaunieši.

Vairāk kā trīs ceturtdaļas no aptaujātajiem vecākiem, kā arī bērniem un jauniešiem uzskata, ka e-cigarešu lietošana publiskās vietās būtu jāierobežo, to iepakojumiem būtu jābrīdina par to ietekmi uz ves3lību, kā arī tās būtu jāapliek ar tādiem pašiem nodokļiem kā tabakas izstrādājumi. Vairāk kā 80 procenti no aptaujātajiem arī uzskata, ka neierobežojot e-cigarešu tirdzniecību nepilngadīgajiem, tas nākotnē palielinās iespējamību pievērsties tabakas produktu lietošanai. Šogad iznākušajā ziņojumā, ko izplatījis ASV Slimību Novēršanas un Kontroles centrs, teikts, ka kopš 2013.gada, elektronisko cigarešu lietošana pamatskolas un vidusskolas audzēkņu vidū ir trīskāršojusies.

Aptaujas svarīgākie rezultāti un to atbildes (procentuāli):

Vai jāierobežo e-cigarešu tirdzniecība personām, kuras jaunākas par 18 gadiem?

Respondenti, kuri piekrituši vai stingri piekrituši apgalvojumam:

Vecāki: 93%;
Bērni un jaunieši: 87%

Vai jāierobežo e-cigarešu lietošana publiskās vietās?

Respondenti, kuri piekrituši vai stingri piekrituši apgalvojumam:

Vecāki: 81%
Bērni un jaunieši: 85%

Vai uzskatiet, ka e-cigaretes būtu jāapliek ar tādiem pašiem nodokļiem, kā tabakas izstrādājumi?

Respondenti, kuri piekrituši vai stingri piekrituši apgalvojumam:

Vecāki: 80%
Bērni un jaunieši: 81%

Vai uzskatiet, ka būtu jāaizliedz e-cigarešu šķidrumi ar konfekšu un augļu garšu?

Respondenti, kuri piekrituši vai stingri piekrituši apgalvojumam:

Vecāki: 64%
Bērni un jaunieši: 71%

Izmantotie resursi: EurekAlert!

airPUF pieredze: Arī airPUF kopš savas darbības uzsākšanas ir pieturējies pie viedokļa, ka elektroniskās cigaretes nav paredzētas, lai palielinātu tabakas un tās izstrādājumu lietotāju skaitu, bet gan palīdzētu jau aktīviem smēķētājiem atbrīvoties no cigarešu smēķēšanas un tabakas produktu lietošanas. airPUF aktīvi iestājas pret e-cigarešu un to sastāvdaļu un e-šķidrumu tirgošanu nepilngadīgām personām, kā arī jau kopš 2010.gada pieprasa Latvijas valdību ieviest attiecīgu regulējumu likumdošanā, lai neveicinātu e-cigarešu pieejamību nepilngadīgām personām un aizsargātu to veselību nākotnē. Aicinām arī sabiedrības locekļus nepalīdzēt nepilngadīgām personām iegādāties e–cigaretes, to sastāvdaļas un e-šķidrumus, jo tās saskaņā ar Latvijas likumdošanu ir sodāmas darbības.

Jauni E-Šķidrumi Narvesen / Neste DUS veikalos

airPUF papildinājis savu e-šķidrumu klāstu visos Narvesen / Neste DUS veikalos,
tagad varēsi atrast arī šādas šķidrumu garšas:

tabakas, pure, e-šķidrums, pildšķidrums, airpuf tabakas, strong, e-šķidrums, pildšķidrums, airpuf kolas e-šķidrums melones e-šķidrums
    
laima e-šķidrums Melleņu e-šķidrums Ābolu e-šķidrums Ķiršu e-šķidrums
 

Tabakas “Pure” e-šķidrums (15mg/ml – vidējs)
Tabakas “Strong” e-šķidrums (20 mg/ml – augsts)
Ķiršu e-šķidrums (15mg/ml – vidējs)
Meloņu e-šķidrums (15mg/ml – vidējs)
Laima e-šķidrums (15mg/ml – vidējs)
Melleņu e-šķidrums (15mg/ml – vidējs)
Ābolu e-šķidrums (15mg/ml – vidējs)
Ķiršu e-šķidrums (0mg/ml – bez nikotīna)
Kolas e-šķidrums (15mg/ml – vidējs)

Narvesen Veikalu karte:

elektroniskās cigaretes Narvesen veikalos, kur pirkt e-cigaretes

Neste OIL DUS Veikalu karte:

nesteDUS

Tuvāko Narvesen veikalu / kiosku meklē – airPUF Veikalu kartē.

Policija dod priekšroku elektroniskām cigaretem

Rīgas pašvaldības policija (RPP) saskaņā ar likuma „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” 14.2 pantu kontrolē smēķēšanas aizliegumu un ierobežojumu ievērošanu. Veicot šos pienākumus, RPP saskaras ar dažāda veida situācijām un cilvēku sūdzībām.

Apkārtējo miera traucēšana, trokšņošana.

Ar smēķēšanas ierobežojuma ieviešanu publiskās ēkās, būvēs un telpās, pie RPP bieži vēršas iedzīvotāji, kuriem traucē kafejnīcu un citu sabiedriskās ēdināšanas, izklaides vietu apmeklētāji. RPP atbalsta smēķēšanas aizliegumu, uzskatot to par pamatotu, tomēr aizliegums neveicināja masveida smēķēšanas atmešanu. Cilvēki, kuri agrāk, uzturoties kafejnīcās, smēķēja, tagad spiesti pamest kafejnīcas (kluba, bāra u.tml.) telpas un doties smēķēt ārpus tām. Rezultātā – pie minēto vietu ieejas bieži pulcējas iereibušu cilvēku kompānijas, ar savu skaļo uzvedību traucējot apkārtējo māju un viesnīcu iedzīvotājiem. RPP uzskata, ka elektroniskās cigaretes varētu mazināt apkārtējiem traucējošo smēķētāju trokšņaino uzvedību, jo elektronisko cigarešu lietošanas rezultātā neizdalās dūmi, kas varētu traucēt citām publiskās ēkās, būvēs vai telpās esošajām personām, nepulcējot smēķētājus uz ielas.

Elektroniskām cigaretem nav atkritumu

Tabakas dūmi.

RPP regulāri saņem iedzīvotāju sūdzības par kaimiņu smēķēšanu balkonos, lodžijās vai pie dzīvokļu logiem, kā rezultātā, cigarešu dūmi nonāk apkārtējo dzīvokļu telpās – astmas slimniekiem tie var izsaukt pat slimības saasinājumu. Aizliegumu šādai darbībai ir grūti noteikt, jo tas skar gan personas tiesības brīvi lietot savu īpašumu, kā arī policijai būtu problemātiski identificēt lietotāju un iekļūt privātīpašumā. Elektronisko cigarešu lietošanas rezultātā, šādas sūdzības netiktu izvirzītas.

Apkārtnes piesārņošana.

Tabakas cigarešu smēķēšanas rezultātā neizbēgami tiek radīti arī atkritumi – pelni un izsmēķi. Bieži vien cilvēki neizmet izsmēķus atkritumu urnā, tādējādi piesārņojot vidi. Regulāri tiek saņemtas sūdzības no daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem par to, ka augšējo stāvu kaimiņi ar cigarešu pelniem un izsmēķiem piesārņo ne tikai balkonus, bet vasarā arī iekštelpas, ja logi bijuši atvērti. Elektronisko cigarešu lietošana šādas problēmas neradītu.

Pieejamība bērniem.

Izvērtējot iespējamo elektronisko cigarešu lietošanas izplatību nepilngadīgu personu vidū, jāsecina, ka salīdzinot ar tabakas cigaretēm, tā nevarētu kļūt tik izplatīta, jo pašas ierīces ir dārgākas nekā tabakas cigaretes (uzpildāmas ierīces sākumcena ap 50 Euro). Ja valstī jauniešiem tiks noteikti ierobežojumi ne tikai iegādāties elektroniskās cigaretes un to šķidrumus, bet arī paredzēs smēķēšanas rīku konfiskāciju, kā arī valstī neatļaus izplatīt (izņemot, tikai ierobežotās vietās) vienreizējās elektroniskās cigaretes, tad bērnus no tām varēs pasargāt.

Ugunsdrošība.

Vispārzināms ir fakts, ka izplatītākais ugunsgrēku izcelšanās iemesls sadzīvē ir neuzmanīga tabakas cigarešu lietošana – parasti smēķētājam aizmiegot ar degošu cigareti rokā. Nereti bojā aiziet ne tikai pats smēķētājs, bet no ugunsnelaimes cieš arī kaimiņi. Atšķirībā no tabakas cigaretēm, elektroniskajā cigaretē nav degšanas procesa, tādējādi elektroniskā cigarete ugunsdrošības ziņā ir daudz drošāka. Protams, jāņem vērā, ka ierīces sastāv no vairakkārt lietojama akumulatora, kura bojājuma gadījumā var pastāvēt aizdegšanās risks, bet šādi gadījumi ir reti, arī mobilo telefonu akumulatoriem mēdz būt šāda problēma, bet tas nav kļuvis par iemeslu mobilo tālruņu lietošanas aizliegumam.

elektroniskas cigaretes
Ņemot vērā augstākminēto, RPP uzskata, ka elektroniskās cigaretes nebūtu aizliedzamas, tomēr ir nepieciešams regulējums to apritei, izslēdzot iegādes tiesības nepilngadīgām personām, noteikt skaidras tehnisko parametru un kvalitātes prasības. Jāatzīmē, ka elektronisko cigarešu aprite un atbilstība standartiem ir vieglāk kontrolējama. Sabiedrības drošības un miera apdraudējumu ziņā, elektroniskās cigaretes būtu rekomendējamas tradicionālo tabakas cigarešu vietā.

Avots:
nra.lv

Argumenti par un pret elektronisko cigareti

Argumeti par un pret elektronisko cigareti

Lasiet īsumā kadi ir viedokļi par e-cigarešu izmantošanu.

Argumenti par elektronisko cigareti

• kaislīgs smēķētājs elgarējot var ietaupīt no 20 līdz 50 procentiem naudas, ko viņš izdod par tradicionālajām cigaretēm;
• elektroniskās cigaretes nesatur darvu un citas kancerogēnas kaitīgas cilvēkam vielas;
• nav degšanas procesa, un tādēļ neizdalās vairāk nekā 4000 ķīmiskās vielas, kuras izdalās, smēķējot parastās cigaretes;
• elektroniskās cigaretes nav kaitīgas apkārtējai videi un pasīviem smēķētājiem;
• elektroniskā cigarete ir pilnīgi ugunsdroša;
• elektroniskās cigaretes palīdz ātrāk un vieglāk atbrīvoties no smēķēšanas atkarības, apgalvo to ražotāji;
• elektronisko cigareti var lietot vietās, kur „tradicionālā” smēķēšana ir aizliegts.

Argumenti pret elektronisko cigareti:

• Elektroniskas cigaretes nav līdz galām izpētītas un nav noteikts to kaitiguma līmenis uz cilvēka veselību ilgtermiņā. Nav atticīgu pētījumu un datu.
• Pēc komisijas atzinuma, elektroniskās cigaretes līdzīgi kā tabakas izstrādājumi satur atkarību izraisošo vielu – nikotīnu – un to smēķēšana bojā asinsvadus, sirdsdarbību, kā arī atstāj iespaidu uz cilvēka nierēm un aknām. Pastiprināta nikotīna uzņemšana var izraisīt saindēšanos, nelabumu, vemšanu un elpošanas traucējumus.
• Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisija neiesaka to lietot un norāda uz šī izstrādājuma kaitīgumu un bīstamību iedzīvotāju veselībai.

Avots: KasJauns.lv

Aicinājums rīkoties! Izsaki savu viedokli!

Jā – tabakai!

Nē – alternatīvai?

Prātīgi?

Šo piektdien var aizliegt elektroniskās cigaretes.

E-Cigaretes ir jāaizliedz, jo nav pierādītas kā tās ir nekaitīgas vai mazāk kaitīgas par parastajām. Savukārt ārkārtīgi kaitīgās tabakas cigaretes drīks turpināt tirgot.

Ja tu neesi apmierināts ar šādu lēmumu, tu saredzi negodīgu konkurenci, tev ir bijusi pieredze E-Cig lietošanā, esi atmetis smēķēšanu, vai arī esi nesmēķētājs, kas negrib turpmāk elpot nepatīkamos tabakas dūmus, tad aizstāvi savas tiesības un padalies savās domās, rakstos e-pastu uz: [email protected] vai zvanot pa tālruni 67876077 Alise Krūmiņa.

Patiesa publiska apspriešana ir atkarīga no jums. Jūs to varat, jo Jums ir tiesības izteikt savu viedokli.

Piektdien, 13.09.2013, Latvijas Veselības ministrijā tiek pabeigta publiskā apspriešana grozījumiem likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”, tiek precizēta smēķēšanas definīcija, ieviestas jaunas definīcijas attiecībā uz elektroniskajām cigaretēm (elektroniskajām smēķēšanas ierīcēm) un to blakusproduktiem, kā arī noteikts elektronisko cigarešu (elektronisko smēķēšanas ierīču) un to blakusproduktu realizācijas Latvijā aizliegums.

Vairāk info šeit:

http://www.vm.gov.lv/aktualitates/publiska_apspriesana/publiska_apspriesana_grozijumiem_likuma_par_tabakas_izstrada/

Lasiet arī pēdējo izpēti (angļu valodā) un pieradījumus ka elektroniskās cigaretes palīdz atmest smeķešānu šeit:

http://download.thelancet.com/flatcontentassets/pdfs/S0140673613618425.pdf

Tulkojums (kopsavilkums) šeit:

http://blog.airsmoke.eu/?p=1288

Elektroniskās cigaretes smēķēšanas atmešanai – izlases veida kontrolēts pētījums

Kopsavilkums

Pamata informācija. Elektroniskās cigaretes (e-cigaretes) var nodrošināt nikotīna uzņemšanu un mazināt atteikšanās no tabakas simptomus, un tās izmanto liela daļa smēķētāju, lai palīdzētu smēķēšanas atmešanas pūliņiem. Mēs veicām pētījumu, lai noskaidrotu, vai e-cigaretes ir efektīvākas par nikotīna plāksteriem, palīdzot smēķētājiem atmest.

Metodes. Mēs šo pragmatisko izlases veida kontrolēto pētījumu veicām Oklendā, Jaunzēlandē, laika periodā no 2011.gada 6.septembra līdz 2013.gada 5.jūlijam. Pieaugušie (≥18 gadu vecumā) smēķētāji, kuri vēlas atmest, tika sadalīti atkarībā no rases, dzimuma un nikotīna atkarības līmeņa. Pētījuma dalībnieki tika sadalīti trīs grupās 4:4:1 attiecībā, tiem izsniedzot attiecīgi nikotīna e-cigaretes, nikotīna plāksterus vai placebo e-cigaretes.

Iegūtie dati. Tika izvēlēti 657 cilvēki (298 nikotīna e-cigaretēm, 295 plāksteriem un 73 placebo e-cigaretēm) un iekļauti ārstēšanai paredzētā analīzē. Pēc sešiem mēnešiem apstiprināta atturība bija 7,3% (21 no 289) ar nikotīna e-cigaretēm, 5,8% (17 no 295) ar plāksteriem un 4,1% (3 no 73) ar placebo e-cigaretēm (riska atšķirība nikotīna e-cigaretēm salīdzinājumā ar plāksteriem 1,51 [95% CI – 2,49-5,51], nikotīna e-cigaretēm salīdzinājumā placebo e-cigaretēm 3,16 [95% CI – 2,29-8,6]). Atturības panākšana „spēka aprēķinam” bija ievērojami mazāka, nekā mēs gaidījām, tāpēc mums bija nepietiekams statistikas spēks, lai secinātu nikotīna e-cigarešu pārākumu pār plāksteriem vai placebo e-cigaretēm. Mēs nekonstatējām būtiskas atšķirības nevēlamā ietekmē, 137 gadījumiem esot nikotīna e-cigarešu grupā, 119 gadījumiem plāksteru grupā un 36 gadījumiem placebo e-cigarešu grupā. Mēs nekonstatējām pierādījumus par saistību starp nevēlamu ietekmi un pētījuma produktu.

Skaidrojums. E-cigaretes, bez vai ar nikotīnu, ir pieticīgi efektīvas, lai palīdzētu smēķētājiem atmest kaitīgo ieradumu, ar līdzīgu atturības sasniegšanu kā nikotīna plāksteriem, un retām nevēlamām ietekmēm. Joprojām pastāv neskaidrība par e-cigarešu vietu tabakas izstrādājumu kontrolē, un steidzami nepieciešami papildu pētījumi, lai skaidri noteiktu to kopējo labumu un kaitējumu gan atsevišķu lietotāju, gan kopējās populācijas līmenī.

Finansējums. Jaunzēlandes Veselības izpētes padome

Ievads

Kopš to nonākšanas tirgū 2004.gadā elektroniskās cigaretes (e-cigaretes), plastikāta trubiņas, kas sakarsē šķidrumu, līdz tas izstrādā ieelpojamus tvaikus, iegādājušies miljoniem cilvēku. Liela daļa smēķētāju izmanto e-cigaretes, lai palīdzētu tiem atmest (2013.gada maija dati liecina, ka šādu cilvēku īpatsvars Lielbritānijā veido 27%), un pārdošanas apjoms pieaug tik strauji, ka daļa analītiķu prognozē, ka tās desmit gadu laikā pārspēs parasto cigarešu tirdzniecības apjomu.

E-cigarešu vieta tabakas izstrādājumu kontrolē ir pretrunīga, un ir niecīgs daudzums uzticamu datu, ko nodrošināt šīm debatēm. Pieejami pētniecības dati liecina, ka e-cigaretēm ir potenciāls palīdzēt smēķētājiem atmest vai samazināt smēķēšanu – aptaujas norāda, ka liela daļa smēķētāju mēģina e-cigaretes šo iemeslu dēļ, un pētījumi liecina, ka e-cigaretes spēj piegādāt nikotīnu asinsritei un mazināt atteikšanās no tabakas simptomus tikpat efektīvi, kā nikotīna aizvietošanas terapija (NRT). E-cigarešu izmantošana arī stimulē smēķēšanas uzvedības un sajūtu faktorus. Taču pētījumā, kurā piedalījās 300 smēķētāji, kuri nevēlas atmest, tika uzrādīts zems atmešanas līmenis pēc 12 mēnešiem nikotīna e-cigarešu un placebo e-cigarešu grupās. E-cigaretēm arī pastāv risks radīt kaitējumu – pētnieki e-cigarešu šķidrumā un tvaikos ir atklājuši toksīnus, taču tikpat lielā apjomā kā NRT un zemākā līmenī kā cigarešu dūmos. Pārskatā konstatēts, ka e-cigaretes rada ļoti niecīgus riskus smēķētājiem.

Šajā pētījumā mēs centāmies noskaidrot, vai e-cigaretes ar nikotīnu saturošiem kārtridžiem (nikotīna e-cigaretes) ir efektīvākas smēķēšanas atmešanai kā nikotīna plāksteri, un iekļāvām arī aklo salīdzinājumu ar e-cigaretēm, kas nesatur nikotīnu (placebo e-cigaretes). Mēs izteicām pieņēmumu, ka smēķēšanas samazināšanai, tabakas atkarībai un atteikšanās no tabakas simptomu mazināšanai nikotīna e-cigaretes būs efektīvākas par plāksteriem un placebo e-cigaretēm, un ka tām nebūs lielāki nevēlamas ietekmes riski kā nikotīna plāksteriem.

Metodes

Pētījums un dalībnieki

Mēs šo trīs paralēlo grupu kontrolēto pētījumu veicām Oklendā, Jaunzēlandē. Pirmā izvēle tika veikta 2011.gada 6.septembrī un pēdējā uzskaite 2013.gada 5.jūlijā. Publicētais protokols raksturo procedūru detalizēti. Īsumā, cilvēki bija piemēroti pētījumam, ja tie bija vismaz 18 gadus veci, pēdējā gada laikā smēķējuši desmit vai vairāk cigaretes dienā, vēlējās atmest smēķēšanu un varētu sniegt piekrišanu. Mēs iesaistījām cilvēkus, izmantojot informāciju laikrakstos, uzaicinot cilvēkus zvanīt uz pētījuma centru piemērotības noskaidrošanu, kuru veica pētījuma palīgi, kuri arī veica uzskaites novērtējumus. Mēs izslēdzām sievietes, kuras bija stāvoklī un baroja ar krūti, cilvēkus, kuri izmantoja atmešanai paredzētus medikamentus vai kuri jau atradās atmešanas programmās. Tāpat tika izslēgti cilvēki, kuriem iepriekšējās divās nedēļās bijis infarkts, trieka vai ievērojama angīna, kā arī tos, kuriem bija slikti kontrolēti medicīniski traucējumi, alerģijas vai kāda cita ķīmiska atkarība. Dalībniekiem pa pastu tika nosūtīta pētījuma informācija un piekrišanas veidlapas, kuras parakstīt un atgriezt. Ziemeļu X Reģionālā ētikas komiteja apstiprināja šo pētījumu (Nr. NTX/10/11/111), Pastāvīgā Ārstniecisko pētījumu komiteja apstiprināja nikotīna e-cigarešu izmantošanu, jo to tirdzniecība Jaunzēlandē nav atļauta, taču tās var importēt personīgai lietošanai vai pētījumiem.

Izvēle un nozīmēšana

Zvanītājus, kuri atbilda iekļaušanas kritērijiem un sniedza demogrāfisko informāciju un informāciju par nikotīna atkarību, izvēlējās pētījuma statistiķi (VP) 4:4:1 attiecībā atbilstoši nikotīna e-cigaretēm, plāksteriem vai placebo e-cigaretēm ar datorizētu izvēli, balstoties uz rasi, dzimumu un nikotīna atkarības līmeni. Pētījuma palīgi, kas īstenoja rezultātu izvērtēšanu, izmantoja sarakstu, kuru bija izveidojusi pētījuma datubāze, nesniedzot norādes par produktu sadali.

Elektroniskas cigaretes izpetes rezultati Jaunzilande

Procedūras

„Elusion” e-cigaretes ir vienas no populārākajām e-cigaretēm Austrālijā un Āzijā. Jaunzēlandē nikotīna e-cigaretes nav ļauts pārdot, bet nikotīnu nesaturošas e-cigaretes ir plaši pieejamas tirdzniecībā un pēc izskata ir identiskas nikotīna modeļiem. Mēs veicām šo e-cigarešu analīzi – šķidrums nesaturēja dietilēna glikolu (toksīns, kas konstatēs viena zīmola e-cigarešu šķidrumā), nikotīna kārtridži (ar uzrakstu 16mg) saturēja 10-16mg nikotīna uz vienu mililitru, un placebo kātridži nesaturēja nikotīnu. Tvaika analīze, kas veikta pētījuma laikā, konstatēja, ka 300 ieelpas no vienas nikotīna e-cigaretes kārtridža nodrošināja 3-6mg nikotīna, kas ir līdzvērtīgi aptuveni vienas līdz piecu tabakas cigarešu izsmēķēšanai. Pirmie 20 dalībnieki, kas tika izvēlēti nikotīna e-cigarešu grupai, tika uzaicināti piedalīties izmēģinājumā, un četri pabeidza izmēģinājuma režīmu. Šajos četros dalībniekos, kuri bija lietojuši nikotīna e-cigaretes vismaz vienu nedēļu, plazma nikotīna koncentrācija tika pārbaudīta katras desmit minūtes stundas garumā, un sasniedza augstāko līmeni desmit minūtes pēc produkta lietošanas – 3,4ng/ml. Mēs izraudzījāmies nikotīna plāksterus (21mg/24h) salīdzinājumam ar e-cigaretēm, jo tas ir vispopulārākais NRT produkts Jaunzēlandē, pierādījis savu efektivitāti un tam ir zināmi niecīgi kaitīgas ietekmes gadījumi.

Dalībniekiem, kas tika izvēlēti plāksteru lietošanai, tika pa pastu nosūtītas apmaiņas kartes, ar kurām aptiekās varēja iegūt plāksterus, ar norādījumiem izmantot plāksterus katru dienu, sākot no 1 nedēļās pirms beidzot ar 12 nedēļām pēc izvēlētās atmešanas dienas atbilstoši smēķēšanas atmešanas norādījumiem. Mēs šiem dalībniekiem arī nodrošinājām kuponus, lai kompensētu aptiekas izdevumus. Dalībniekiem abās e-cigarešu grupās tika piegādāta e-cigarete, papildu akumulators un lādētājs, un kārtridžs, kā arī vienkārša pamācība lietot tās pēc vēlmes, sākot no 1 nedēļās pirms beidzot ar 12 nedēļām pēc izvēlētās atmešanas dienas. Visiem izvēlētajiem dalībniekiem tika piedāvāta arī iespēja zvanīt uz telefona palīdzības līniju „Quitline”, kas dalībniekiem piedāvāja telefonisku uzvedības atbalstu. „Quitline” mums sniedza ziņojumus, lai uzraudzītu tās izmantošanu.

Pēc izvēles tika ievākta arī papildu pamata informācija – izglītība, smēķēšanas un atmešanas vēsture, ticamība saviem spēkiem atmest, medikamentu lietošana, atteikšanās no smēķēšanas simptomi, atkarības līmenis un uzvedības atkarība.

Galvenais rezultāts bija nepārtraukta atturība no smēķēšanas 6 mēnešus pēc atmešanas dienas, kas tika pārbaudīta ar oglekļa monoksīda mērījumiem izelpā. Oglekļa monoksīda pārbaudes veica pētījuma palīgi Oklendas Universitātē, dalībniekiem par pārbaudi netika maksāts, taču viņi saņēma transporta izdevumus. Sekundārie rezultāti, kas tika izvērtēti 1, 3 un 6 mēnešus pēc atmešanas dienas bija – nepārtraukta atturība, dienā izsmēķēto tabakas cigarešu skaits, to dalībnieku skaits, kas samazina tabakas smēķēšanu, laiks, kas nepieciešams, lai atgrieztos pie tabakas smēķēšanas, izmantoto plāksteru vai kārtridžu skaits, citu atmešanas pasākumu izmantošana, atteikšanās no tabakas simptomi, atkarības līmenis un kaitīgā ietekme. Ja dalībnieks pārtrauca dalību pētījumā, datu ievākšana turpinājās, kā paredzēts.

Statistiskā analīze

Pētījumā piedalījās 657 dalībnieki (292 nikotīna e-cigarešu grupā, 292 plāksteru grupā, 73 placebo e-cigarešu grupā). Mēs analīzēm izmantojām SAS (versija 9,3). Galvenā analīze izmantoja ārstēšanai paredzētu pieeju (tika pieņemts, ka dalībnieki ar nezināmu smēķēšanas statusu ir smēķētāji). Mēs aprēķinājām atmešanas rādītājus, relatīvos riskus (RR) un absolūtos riskus nikotīna e-cigaretēm salīdzinājumā ar placebo e-cigaretēm. Mēs salīdzinājām ārstēšanas grupas, izmantojot X2 testus ar daudzfaktoru regresiju, pielāgojoties citiem mainīgajiem lielumiem. To dalībnieku skaits, kuri smēķēšanu bija samazinājuši vismaz par 25% un 50%, tika aprēķināts, izmantojot tās pašas metodes. Izmaiņas no sākumpunkta katrā no atkārtotajiem smēķētāju autonomijas pār smēķēšanu jeb AUTOS rādītāju pasākumiem un dienā izsmēķētajām cigaretēm tika analizētas, izmantojot jauktus modeļus ar saskaņotu simetrijas kovariācijas struktūru, ietverot sākuma vērtības. Mēs arī veicām protokola analīzes primārajam iznākumam, kurā tika izslēgti dalībnieki ar ievērojamiem protokola pārkāpumiem. Mēs izvērtējām efektu konsekvenci iepriekš noteiktām apakšgrupām (vīrieši pret sievietēm, rases [maori pret nemaoriem]), izmantojot pārbaudes neviendabīgumam. Sekundāras analīzes tika veiktas ar kopējiem atmešanas rādītājiem, kas laboti nesaskaņai starp ziņotām un apstiprinātām atmešanām. Mēs izmantojām Kaplāna-Meiera līknes un log-rank testu, lai analizētu atgriešanās laiku. Nevēlama ietekme tika noteikta saskaņā ar starptautiskām vadlīnijām, CB kategorizēta kā saistīta vai nesaistīta, un analizēta kā nopietna vai nenopietna.

 

1.tabula: Dalībnieku pamata īpašības

Elektroniskas cigaretes ka pētījuma objekts

FTND – Fragerstroma nikotīna atkarības tests

AUTOS – smēķētāju autonomiju pār smēķēšu rādītājs

Finansējuma avota nozīmīgums

Pētījuma sponsoram nebija nekāda loma pētījuma izveidē, datu ievākšanā, datu analīzē, datu interpretācijā vai ziņojuma rakstīšanā. Attiecīgajam autoram bija pilnīga pieeja visiem pētījuma datiem un bija galīgā atbildība lēmumam to iesniegt publikācijai.

Rezultāts

No 1293 cilvēkiem, kas tika izvērtēti, 657 bija piemēroti iekļaušanai pētījumā. 289 cilvēki tika izvēlēti nikotīna e-cigarešu grupai, 295 plāksteru grupai un 73 placebo e-cigarešu grupai. Dalībnieku pamata īpašības tika vienlīdzīgi sabalansētas starp grupām. Kopumā cilvēku zaudējums līdz uzskaites veikšanai bija 22% – 17% (48 no 289) nikotīna e-cigarešu grupā, 27% (80 no 295) plāksteru grupā un 22% (16 no 73) placebo e-cigarešu grupā.

Apstiprināta nepārtraukta atturība sešus mēnešus pēc atmešanas dienas visaugstākā bija nikotīna e-cigarešu grupā (7,3%), kurai seko plāksteru grupa (5,8%) un placebo e-cigarešu grupa (4,1%). Atturības panākšana bija ievērojami mazāka, nekā mēs bijām gaidījuši, tādējādi mums bija nepietiekams statistiskais spēks secināt nikotīna e-cigarešu pārākumu pār plāksteriem vai placebo e-cigaretēm. Atkārtotu pasākumu analīzes pēc 1 mēneša un kopumā konstatēja nikotīna e-cigarešu labumu attiecībā pret plāksteriem. Tikmēr apakšgrupu analīzes, stratificētas pēc dzimuma vai rases, neuzrādīja būtiskas atšķirības primārajā rezultātā.

Atmešanas rādītāji sākotnēji bija augsti, bet pēc tam samazinājās visās grupās. Liela daļa dalībnieki atgriezās pie smēķēšanas 50 dienu laikā. To vidū, kuri atgriezās, vidējais atgriešanās laiks nikotīna e-cigarešu grupā bija 35 dienas, kas ir divreiz ilgāk, nekā plāksteru grupā (14 dienas) vai placebo e-cigarešu grupā (12 dienas). Vidēja cigarešu lietošana samazinājās par divām cigaretēm dienā vairāk nikotīna e-cigarešu grupā salīdzinājumā ar plāksteru grupu. Nikotīna e-cigarešu grupā 57% dalībnieku pēc 6 mēnešiem dienā izsmēķēto cigarešu skaitu samazināja par vismaz pusi, kas ir ievērojami vairāk salīdzinājumā ar plāksteru grupu (41%), bet ne tik būtiski vairāk kā placebo e-cigarešu grupā (45%).

Pēc sešiem mēnešiem rādītāji attiecībā uz smēķētāju autonomiju pār smēķēšanu jeb AUTOS rādītāji e-cigarešu grupās no sākuma rādītājiem samazinājušies uz pusi,  plāksteru grupā reģistrējot kritumu par trešdaļu. Atšķirība starp nikotīna e-cigarešu grupu un plāksteru grupu kopējā AUTOS rādītāju samazināšanā no sākuma līdz 6 mēnešiem bijusi ievērojama (1,56, p=0,02), bet atšķirība starp nikotīna e-cigarešu grupu un placebo e-cigarešu grupu nav bijusi būtiska (1,34, p=0,19). Uzvedības atkarība, kuru noteica Glovera Nilsona Smēķēšanas uzvedības aptauja (GN-SBQ), sākumā bija sabalansēta, 36% (105 no 289) dalībnieku nikotīna e-cigarešu grupā, 37% (109 no 295) plāksteru grupā un 42% (31 no 73) placebo grupā uzrādot „spēcīgu” vai „ļoti spēcīgu” atkarību, taču mēs nenoteicām nekādu saistību starp rādītājiem un rezultātiem.

Lielāks nevēlamas ietekmes skaits un īpatsvars konstatēts nikotīna e-cigarešu grupā salīdzinājumā ar plāksteru grupu, taču mēs nekonstatējām nekādus pierādījumus par saistību ar pētījuma produktu, un nevēlamas ietekmes proporcija nebija būtiski atšķirīga starp nikotīna e-cigarešu un plāksteru grupām.

Pētījuma procedūras ievērošana bijusi ievērojam lielāka nikotīna e-cigarešu grupā, nekā plāksteru grupā un placebo e-cigarešu grupā – 1 mēnesi pēc atmešanas dienas 78% (203 no 260) dalībnieku nikotīna e-cigarešu grupā un 82% (51 no 62) dalībnieku placebo e-cigarešu grupā lietoja noteikto produktu, salīdzinot ar 46% (107 no 232) dalībnieku plāksteru grupā. Trīs mēnešus pēc atmešanas dienas 51% (126 no 245) dalībnieku nikotīna e-cigarešu grupā un 53% (31 no 59) dalībnieku placebo e-cigarešu grupā joprojām ievēroja noteikto procedūru, salīdzinot ar vien 18% (40 no 224) dalībnieku plāksteru grupā. Pēc sešiem mēnešiem 29% (71 no 241) dalībnieku nikotīna e-cigarešu grupā un 35% (20 no 57) dalībnieku placebo e-cigarešu grupā turpināja e-cigarešu lietošanu, salīdzinot ar vien 8% (40 no 224) dalībnieku plāksteru grupā, kas joprojām lietoja plāksterus. To nikotīna e-cigarešu grupas dalībnieku starpā, kuri tika apstiprināti kā atturīgi, 38% (8 no 21) joprojām lietoja e-cigaretes pēc 6 mēnešiem, starp tiem dalībniekiem, kuri nebija atmetuši, 29% (63 no 220) joprojām izmantoja e-cigaretes (nav skaidrs, vai tās ir nikotīna e-cigaretes vai placebo e-cigaretes). Tā kā vidējais dienas lietošanas rādītājs bija zems, atsevišķi dalībnieki izmantoja kārtridžas, kuras tie saņēma pētījuma sākumā, bet citi varētu būt iegādājušies tās internetā. Dalībnieki, kuri lietoja nikotīna e-cigaretes, ziņoja, ka pēc viena mēneša atzīmes lietojuši vidēji 1,3 kārtridžas dienā, pēc trīs mēnešu atzīmes – 1,1 dienā, bet pēc sešu mēnešu atzīmes – 0,7 kārtridžas dienā. Placebo grupā dalībnieki ziņoja, ka pēc viena mēneša atzīmes lietojuši vidēji 1,1 kārtridžu dienā, pēc trīs mēnešu atzīmes – 1,2 dienā, bet pēc sešu mēnešu atzīmes – 0,7 kārtridžas dienā. Nikotīna plāksteri lietoti pēc norādījumiem (vidēji viens dienā). Vien daži dalībnieki izmantoja citus atmešanas produktus – pēc sešu mēnešu atzīmes gan nikotīna e-cigarešu grupā, gan plāksteru grupā divi dalībnieki pēdējā mēneša laikā bija izmantojuši bupropionu, bet pieci izmantojuši vareniklīnu. Placebo e-cigarešu grupā par vareniklīna lietošanu ziņoja trīs dalībnieki.

„Quitline” atbalstu izmantojuši mazāk nekā puse no visiem dalībniekiem – 40% (115 no 289) nikotīna e-cigarešu grupā, 36% (106 no 295) plāksteru grupā un 36% (26 no 73) placebo e-cigarešu grupā, taču sīkāka analīze nenorāda uz atbalsta izmantošanas labumu uz primāro rezultātu dalībniekiem nikotīna e-cigarešu grupā vai plāksteru grupā.

Novērots arī ilgstošs entuziasms pēc e-cigaretēm – pēc viena mēneša atzīmes 88% (230 no 260) dalībniekiem nikotīna e-cigarešu grupā un 92% (57 no 62) placebo e-cigarešu grupā norādīja, ka viņi ieteiktu viņiem piešķirto produktu draugiem, kuri vēlas atmest, salīdzinot ar 56% (130 no 232) dalībnieku plāksteru grupā. Pēc sešu mēnešu atzīmes šie dati mainījās vien nedaudz, veidojot attiecīgi 85% (205 no 241), 88% (50 no 57) un 50% (107 no 215). E-
cigarešu dalībnieku grupās 40% (96 no 241) norādīja, ka tiem patīk to taustes, cigaretēm līdzīgās īpašības, sajūtu līdzība, sajustie veselības ieguvumi, garša, cigarešu smaržas trūkumus un vieglā lietošana.

Diskusija

Nikotīna e-cigarešu lietošana 13 nedēļu garumā nodrošināja lielāku smēķēšanas atturību pēc sešu mēnešu atzīmes, salīdzinot ar plāksteru vai placebo e-cigarešu lietošanu, taču šīs atšķirības nav statistiski būtiskas. Pēc pētījuma analīzē gan konstatēts, ka nikotīna e-cigaretes ir vienlīdz efektīvas kā plāksteri. Tāpēc mēs secinām, ka tiem smēķētājiem, kuri vēlas atmest, nikotīna e-cigaretes varētu būt tikpat efektīvas kā plāksteri, lai sasniegtu atmešanu pēc sešu mēnešu atzīmes. Mēs nekonstatējām atšķirību nevēlamā ietekmē, e-cigaretes salīdzinot ar plāksteriem.

Mēs izmantojām pragmatisku pētījuma projektu, jo mēs uzskatām, ka e-cigarešu efektivitātes noteikšana reālos apstākļos ir prioritāte politiku izstrādei. Mūsu pētījumam bija vairāki ierobežojumi. Pirmkārt, efekta apjoms un atturības aplēses, pēc kurām tika aprēķināts paraugu skaits, bija optimistiskas, tāpēc tika samazināts statistiskais spēks, lai noteiktu atšķirības. Otrkārt, plāksteru grupā konstatēts lielāks dalībnieku zudums līdz uzskaites posmam un biežāka izstāšanās, nekā e-cigarešu grupās. Atsevišķi dalībnieki varētu būt pieteikušies piedalīties pētījumā, lai izmēģinātu e-cigaretes, taču zaudējuši interesi, kad tikuši iekļauti plāksteru grupā. Tie, kuri iepriekš ziņoja par centieniem atmest smēķēšanu ar plāksteriem vai citiem NRT veidiem (aptuveni 20% pēdējā gada laikā katrā grupā), varētu būt neizdevīgā stāvoklī attiecībā pret plāksteriem (jo pastāvēja ticamība, ka viņi vēlāk atteiksies no plāksteriem). Taču pēc sešu mēnešu atzīmes atšķirība starp ārstniecībai paredzētas analīzes un protokola analīzes rezultātiem bija minimāla, norādot, ka šī nosliece nav būtiska problēma.

Treškārt, niecīgs atturības rādītājs nikotīna e-cigaretēm ir gandrīz tāds pats kā atmešanas rādītāji, kas konstatēti pētījumos, kuros lieto NRT produktus bez uzvedības atbalsta. Papildu intensīvāks atbalsts varētu būt uzlabojis atmešanas rādītājus, taču tas būtu arī neatbilstoši parasti zemā atbalsta videi, kurā vairums e-cigarešu lietotāju mēģina atmest. Niecīgie atmešanas rādītāji varētu būt saistīti ar neadekvātu nikotīna aizvietošanu – kārtridžās bija mazāks nikotīna apjoms, nekā norādīts uz etiķetes. Turklāt lietotāji patērēja vidēji vien nedaudz vairāk par vienu kārtridžu dienā, saņemot aptuveni vien 20% no nikotīna, kas iegūts no cigarešu smēķēšanas. Lai arī pētījumi par sākotnējo e-cigarešu ietekmi uz atteikšanās no tabakas simptomiem uzrādījuši, ka zems nikotīna līmenis samazināja šo simptomus, uzlabota nikotīna nodrošināšana ar jaunākiem e-cigarešu modeļiem nodrošina labāku simptomu remdināšanu, potenciāli veicinot atmešanas efektivitāti. Šādu otras paaudzes e-cigarešu pētījumi ir nepieciešami.

Mēs iekļāvām placebo e-cigarešu grupu, lai izpētītu e-cigarešu uzvedības aizvietošanas lomu neatkarīgi no nikotīna nodrošināšanas atmešanā. Taču mūsu pētījumam nebija pietiekama spēka, lai noteiktu nelielo ietekmi, un GN-SBQ instruments, kas paredzēts uzvedības atkarības noteikšanai, taču šajā kontekstā nav plaši izmantots, šim mērķim varētu būt bijis nepiemērots.

Trešdaļa dalībnieku, kas iekļauti e-cigarešu grupās, ziņoja par turpmāku produkta lietošanu pēc sešu mēnešu atzīmes, kas liecina, ka viņi varētu būt kļuvuši par ilgtermiņa e-cigarešu lietotājiem. Tie, kuri atgriezās pie smēķēšanas, taču turpināja izmantot e-cigaretes (tā dēvētā divkāršā lietošana) pēc sešu mēnešu atzīmes bija samazinājuši cigarešu patēriņu. Pētījums norāda uz lielākiem atmešanas rādītājiem cilvēkos, kuri smēķēšanas laikā lieto NRT, un, ja e-cigaretes arī darbojas šādi, tad tā būtu pozitīva pazīme. Lai izpētītu šo jomu, nepieciešami papildu pētījumi.
Beidzot, cik mēs esam informēti, mūsu pētījums pirmo reizi sniedz informāciju par nelabvēlīgu ietekmi uz 657 cilvēkiem, kas nejauši izvēlēti e-cigaretēm vai plāksteriem. Konstatējumi par nebūtiskām atšķirībām starp nelabvēlīgu ietekmi grupās, ņemot vērā standarta NRT ārstniecības kursa ilgumu un turpmāku 3 mēnešu uzraudzību, liecina, ka īstermiņa e-cigarešu lietošanai ir zemi riski. Taču ilgtermiņa lietošanai nepieciešami papildu pētījumi.
Mūsu pētījums ir izveidojis standartus nikotīna e-cigarešu veiktspējai attiecībā pret NRT un placebo e-cigaretēm, ar kuriem izstrādāt turpmākus, krietni precīzākus pētījumus. Mūsu secinājumi norāda uz e-cigarešu potenciālu attiecībā uz atmešanas efektivitāti. Turklāt, ņemot vērā to, ka tās ir krietni plašāk atpazīstamas un pieejamas nekā NRT, un nerada būtiskus nevēlamas ietekmes riskus, e-cigaretēm ir arī potenciāls uzlabot iedzīvotāju veselību.

Interešu konflikti

Mēs paziņojam, ka mēs neesam saņēmuši šim darbam nekādu atbalstu no jebkādiem uzņēmumiem un mums nav nekomerciālu interešu, kas varētu būt nozīmīgas šī darba sakarā. Marejs Logesens savā kompānijā Health New Zealand iepriekš ir veicis Ruyan (e-cigarešu ražotājs) sponsorētu pētījumu. Kristofers Balens un Heidens Marobijs ir veikuši pētījumu par Ruyan e-cigaretēm, ko neatkarīgi no Ruyan sponsorēja Health New Zealand. Heidens Marobijs ir saņēmis honorāru par uzstāšanos pētnieku simpozijā, viņam tika apmaksāti ceļošanas izdevumi, viņš ir konsultējis smēķēšanas atmešanas medikamentu ražotājus. Natālija Volkere ir konsultējusi smēķēšanas atmešanas medikamentu ražotājus, saņēmusi honorāru par uzstāšanos pētnieku sanāksmē un ir saņēmusi atbalstu ceļošanas izdevumu atmaksas formā no smēķēšanas atmešanas medikamentu ražotājiem. Džonatans Villimens ir konsultējis smēķēšanas atmešanas medikamentu ražotājus.

Pateicība
E-cigaretes un kārtridži bija Elusion zīmola produkti, kurus piegādāja Jaunzēlandes kompānija PGM International. PGM International nebija nekādas līdzdalības pētījuma izstrādē, datu vākšanā, datu analīzē, datu interpretēšanā vai šī ziņojuma sarakstīšanā. Mēs pateicamies dalībniekiem, pētnieku asistentiem, mūsu kolēģiem, Jaunzēlandes Veselības aizsardzības pētījumu padomei, PGM International un New Zealand Quitline.

Atsauces
1 Purkayastha D. BAT ramps-up e-cigarette expansion as sales go up
in smoke international business times (July 31, 2013). http://www.
thefreelibrary.com/BAT Ramps-up E-cigarette Expansion as Sales
Go Up in Smoke.-a0338323170 (accessed Aug 13, 2013).
2 West R. Smoking toolkit study: monthly tracking of key
performance indicators (July 20, 2012). http://www.
smokinginengland.info/latest-statistics/ (accessed Aug 9, 2013).
3 Hajek P, Foulds J, Houezec JL, Sweanor D, Yach D. Should
e-cigarettes be regulated as a medicinal device? Lancet Respir Med
2013; 1: 429–31.
4 Cobb N, Cobb C. Regulatory challenges for refined nicotine
products. Lancet Respir Med 2013; 1: 431–33.
5 Etter J-F. Electronic cigarettes: a survey of users. BMC Public Health
2010; 10: 231.
6 Dawkins L, Turner J, Roberts A, Soar K. ‘Vaping’ profiles and
preferences: an online survey of electronic cigarette users. Addiction
2013; 108: 1115–25.
7 Bullen C, McRobbie H, Thornley S, Glover M, Lin R, Laugesen M.
Effect of an electronic nicotine delivery device (e cigarette) on desire
to smoke and withdrawal, user preferences and nicotine delivery:
randomised cross-over trial. Tob Control 2010; 19: 98–103.
8 Vansickel A, Eissenberg T. Electronic cigarettes: effective nicotine
delivery after acute administration. Nicotine Tob Res 2013;
15: 267–70.
9 Caponnetto P, Campagna D, Cibella F, et al. Efficiency and safety of
an electronic cigarette (ECLAT) as tobacco cigarettes substitute:
a prospective 12-month randomized control design study. PloS One
2013; 8: e66317.
10 US Food and Drug Administration (FDA). Summary of results:
laboratory analysis of electronic cigarettes conducted by FDA. http://
www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ucm173146.htm
(accessed Aug 9, 2013).
11 Goniewicz M, Knysak J, Gawron M, et al. Levels of selected
carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes.
Tob Control 2013; 6: 6.
12 Burstyn I. Peering through the mist: what does the chemistry of
contaminants in electronic cigarettes tell us about health risks?
Technical report. http://publichealth.drexel.edu/SiteData/docs/
ms08/f90349264250e603/ms08.pdf (accessed Aug 13, 2013).
13 Bullen C, Williman J, Howe C, et al. Study protocol for a
randomised controlled trial of electronic cigarettes versus nicotine
patch for smoking cessation. BMC Public Health 2013; 13: 210.
14 Heatherton T, Kozlowski L, Frecker R, Fagerstrom K. The
Fagerstrom test for nicotine dependence: a revision of the
Fagerstrom tolerance questionnaire. Br J Addict 1991; 86: 1119–27.
15 Goniewicz M, Kuma T, Gawron M, Knysak J, Kosmider L. Nicotine
levels in electronic cigarettes. Nicotine Tob Res 2013; 15: 158–66.
16 Price E, Allen M. New Zealand: effective access to tobacco
dependence treatment. WHO, 2003. http://www.who.int/tobacco/
research/cessation/en/best_practices_new_zealand.pdf (accessed
Sept 4, 2013).
17 Stead LF, Perera R, Bullen C, et al. Nicotine replacement therapy
for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2012;
11: CD000146.
18 Ministry of Health. New Zealand smoking cessation guidelines.
Wellington: Ministry of Health, 2007.
19 DiFranza J, Wellman R, Ursprung W, Sabiston C. The autonomy
over smoking scale. Psychol Addict Behav 2009; 23: 656–65.
20 Glover E, Nilsson F, Westin A, Glover P, Laflin M, Persson B.
Developmental history of the Glover-Nilsson smoking behavioral
questionnaire. Am J Health Behav 2005; 29: 443–55.
21 West R, Hajek P, Stead L, Stapleton J. Outcome criteria in smoking
cessation trials: proposal for a common standard. Addiction 2005;
100: 299–303.
22 Ursprung W, Morello P, Gershenson B, DiFranza J. Development
of a measure of the latency to needing a cigarette. J Adolesc Health
2011; 48: 338–43.
23 Fiore M, Jaen C, Baker T, et al. Treating tobacco use and
dependence: 2008 update. Rockville, MD: US Department of Health
and Human Services, Public Health Service, 2008.
24 Schulz KF, Altman DG, Moher D. CONSORT 2010 Statement:
updated guidelines for reporting parallel group randomised trials.
BMJ 2010; 340: c332.
25 Cormack D, Robson C. Classification and output of multiple
ethnicities: considerations for monitoring Māori health. Wellington:
Te Rōpū Rangahau Hauora a Eru Pōmare, 2010.
26 Walker N, Howe C, Bullen C, et al. Study protocol for a
non-inferiority trial of cytisine versus nicotine replacement therapy
in people motivated to stop smoking. BMC Public Health 2011;
11: 880.
27 Shiffman S, Rolf C, Hellebusch S, et al. Real-world efficacy of
prescription and over-the-counter nicotine replacement therapy.
Addiction 2002; 97: 505–16.
28 Polosa R, Morjaria J, Caponnetto P, et al. Effectiveness and
tolerability of electronic cigarette in real-life: a 24-month prospective
observational study. Intern Emerg Med 2013; published online
July 20. DOI:10.1007/s11739-013-0977-z.
29 Mariner D, Ashley M, Shepperd C, Mullard G, Dixon M. Mouth
level exposure using analysis of filters from smoked cigarettes:
A study of eight countries. Regul Toxicol Pharmacol 2011;
61: S39–50.
30 Caponnetto P, Cibella F, Mancuso S, Campagna D, Arcidiacono G,
Polosa R. Effect of a nicotine-free inhalator as part of a
smoking-cessation programme. Eur Respir J 2011; 38: 1005–11.
31 Fagerstrom K, Tejding R, Westin A, Lunell E. Aiding reduction of
smoking with nicotine replacement medications: hope for the
recalcitrant smoker? Tob Control 1997; 6: 311–16.
32 Stead L, Perera R, Bullen C, et al. Nicotine replacement therapy for
smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2012; 11: CD000146.